Po-Pia c 9:00 do 20:00 hod

Ochrana osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov a systém riadenia bezpečnosti informácií spoločnosti Záložňa Syndikát s.r.o.

Naša spoločnosť Záložňa Syndikát s.r.o. klade veľký dôraz na zabezpečenie bezpečnosti informácií, čo je nevyhnutné na dosiahnutie našich obchodných cieľov, vykonávanie aktivít a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek. V tomto kontexte sa sústredíme na vytváranie, spracovanie a uchovávanie informácií rôzneho charakteru, pričom zaručujeme ich spoľahlivú ochranu.

Bezpečnosť informácií v našej spoločnosti je definovaná ako proces zabezpečenia ochrany údajov na príslušnej úrovni, s prihliadnutím na ich dôvernosť, integritu a dostupnosť.

Jednou z kľúčových úloh spoločnosti Záložňa Syndikát s.r.o. je zabezpečenie spoľahlivosti informácií prostredníctvom zavádzania primeraných ochranných opatrení. Tieto opatrenia sú určené na ochranu informácií, poskytujúc dostatočnú úroveň dôvery zo strany uchádzačov o zamestnanie a našich obchodných partnerov. Tento cieľ dosahujeme prostredníctvom vývoja, implementácie, prevádzky, monitorovania, údržby a neustáleho zdokonaľovania dokumentovanej systému riadenia bezpečnosti informácií, vychádzajúc z obchodných aktivít a rizík spoločnosti.

Podrobnosti o politike ochrany osobných údajov a používaní cookies

Podrobné informácie o politike ochrany osobných údajov a používaní cookies nájdete v prílohách na tejto stránke. Tiež môžete získať informácie o používaní cookies rôznymi internetovými prehliadačmi na uvedených stránkach:

Adresy našich pobočiek
Zanechajte žiadosť
Zanechajte svoje kontaktné údaje a my vám zavoláme späť do 15 minút!
Vyžaduje sa konzultácia
Zanechajte svoje kontaktné údaje a my vám zavoláme späť do 15 minút!